TEAMBUILDING VOOR GEMEENTERAADSFRACTIES

De bedoeling van fracties is dat ze deelnemen aan de politieke besluitvorming. Dit bepaalt het functioneren van deze groep: een taakgerichte groep dus, met ieder z’n eigen taak en portefeuille

Teambuilding? Waarom eigenlijk?

Het is niet zo gek dat successen in de politiek afgemeten worden aan de inhoud.
Maar pas op! Dat is meteen ook de valkuil.
Het gevaar is groot dat onderliggende irritaties bij interacties en samenwerking niet aan bod komt.
En dat is jammer, want aandacht voor het interne functioneren van de fractie verhoogt het rendement.

Neem de tijd om in te werken

In de eerste fractievergadering, direct na de verkiezingen, worden de taken verdeeld.
De fractie vormt een groep maar is daarmee nog geen eenheid.
De leden komen bij elkaar met verschillende achtergronden, verwachtingen en ambities.
De politieke agenda lonkt: aan het werk!
Er is weinig tijd om in te werken of te scholen.
Het emotionele klimaat krijgt nauwelijk of geen aandacht.

Vandaar Teambuilding voor raadsfracties

De inhoud van deze training wordt duidelijk door een aantal vragen.

– Is er voldoende aandacht voor samenwerkingsvormen?
– Kent iedereen elkaars kwaliteiten en allergieën?
– Is er ruimte voor het verwerken van teleurstellingen?
– En is er ruimte voor waardevolle opbouwende feedback?
– Hoe zit het met het omgaan met mogelijke fricties en conflicten?
– Ligt er een duidelijk en concreet uitgewerkt werk-/actieplan?

Nergens is onderlinge concurrentie zo overduidelijk aanwezig als in de politiek.
In fractieverband werk je er collegiaal samen, maar ben je ook elkaars concurrent, vooral als de verkiezingen dichterbij komen.
En daarna, als de stemmen zijn geteld, moet je weer als collega’s verder.
In de politiek en ook binnen fracties is het niet zelden laveren tussen  samenwerken, concurreren en persoonlijk profileren

Des te belangrijker is het om hier open over te zijn en vooraf gedragsregels af te spreken en achteraf naar elkaars ervaringen te vragen.

Zorg dat je als fractie klaar bent voor dergelijke situaties.
Houd minimaal een keer per jaar – los van alle politiek inhoudelijke en strategische kwesties – een teamsessie over de onderlinge samenwerking. Daarbij krijgen ook potentiële conflictsituaties voldoende aandacht.

Ik lever deskundige en onafhankelijke begeleiding!

Teambuilding is maatwerk.
Daarom wil ik graag vooraf in gesprek met (een deel) van de fractie.
Dan hebben we het over de inhoud, het aantal dagdelen en de kosten.