Dit is de titel

Hier blokjes van maken met afbeelding. En een beetje tekst. 

leergang Het Politieke Handwerk

Als nieuw raadslid kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. Deze leergang wil jou als beginnend raadslid een grondige voorbereiding en ondersteuning bieden voor je werk in de gemeenteraad.

De leergang bestaat uit drie modules. In de eerste ligt de nadruk op een verkenning van de wereld van de lokale politiek. De tweede module gaat in op effectief communiceren en in de derde komt het beïnvloeden van de politieke besluitvorming aan de orde.meer informatie over de leergang.

presenteren en debatteren

Voel je je onzeker over de kwaliteit van je bijdragen in commissie of raad? Is de tweede termijn vaak een lastige opgave voor je? Mist jouw bijdrage aan het debat nog de nodige scherpte? 

Dan bieden de verschillende modules op dit gebied voor jou zeker een oplossing. Klik hier en je ziet of er iets voor je bij zit waarmee je je vaardigheden kunt verbeteren. Presenteren en debatteren zijn de belangrijkste vaardigheden voor je effectiviteit als raadslid.

online coaching

Hoe moet ik omgaan met die fractiegenoot die constant irraties bij me oproept? Ik voel me onzeker over mijn functioneren als raadslid. Hoe pak ik die lastige vraag van een inwoner op? Dat soort vragen dus, ze zijn talloos en daar kun je verschrikkelijk onzeker van worden.

Over je onzekerheden praat je echter niet zo makkelijk met een collega raadslid of andere insider.Soms heb je wel eens behoefte aan een personalcoach. Iemand met wie je kunt overleggen hoe je het beste een praktisch of inhoudelijk probleem kunt aanpakken. 

Vind je het prettig om eens met een externe deskundige te overleggen over het raadswerk, maar heb je geen zin om daar te veel (reis)tijd in te investeren dan is e-coaching wat voor jou. Het is een snelle en laagdrempelige manier om een deskundige reactie te krijgen op al je vragen en je hoeft er de deur niet voor uit. Meer informatie? Klik hier

teambuilding

Voor politieke invloed in de raad is een goed functionerende fractie een voorwaarde.

De standpunten worden immers zoveel mogelijk in de fractie voorbereid en uitgewerkt. Maar de diverse fractieleden moeten elkaar ook kunnen vertrouwen, want niet alles kan in fractieverband worden besproken. Als je je gewaardeerd voelt als lid van de fractie en zelf kan je vertrouwen op de andere leden van je fractieteam zul je meer presteren en je vrijer kunnen bewegen in de politieke arena. Zeker voor startende fracties is het aan te raden om te investeren in elkaar en in het fractieteam. Je moet nog vier jaar intensief met elkaar samenwerken. Een keer per jaar een teambuildingssessie is daarom geen overbodige luxe.

Meer informatie

 

https://politiekentraining.nl/wp-content/uploads/2015/10/Pict0112-2.bmp

conflictbemiddeling

Vaak gebeurt het dat een team komt met de vraag voor een teambuildingssessie of heidag, zoals het soms wordt genoemd.

Tijdens deze teambuilding komt een achterliggend conflict boven water dat de samenwerking ernstig kan belemmeren. Het manifest worden van een dergelijk conflict leidt er dan regelmatig toe om over te gaan tot conflictbemiddeling. Beter is het om vroegtijdig te onderkennen dat de ondelinge samenwerking wat stroef verloopt vanwege een onderliggend (beginnend) conflict. Meer informatie

 

voor vrouwen

Hoe kunnen vrouwen hun sterke kanten inzetten bij het raadswerk, zodat zij zich in hun element voelen?

Aan de hand van diverse oefenvormen en het uitwisselen van ervaringen gaan we vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar antwoorden op deze vraag. Voor meer informatie klik op deze link.

 

 

Reactie van een collega

Johan Goossens
Johan Goossens Interim-management en teamcoaching

Anita is een zeer gewaardeerde collega, met wie het inspirerend werken is. We gaven samen trainingen, onder andere aan teamleiders. Ik heb ervan genoten hoe zij de mensen respectvol uitdaagt om zich open te stellen, ongebaande paden te gaan en koers te zetten.

test