De zuigkracht van de politieke agenda

De zuigkracht van de politieke agenda

Pas op voor de zuigkracht van de politieke agenda! De voorzitter: “Aan de orde is agendapunt 15, definitieve vaststelling diverse speellocaties. Het CDA heeft het woord.” Het CDA: “Mevrouw de voorzitter, wij zijn het eens met de verschillende locaties maar toch willen...