Wat is de grens tussen luisteren en cliëntelisme?

Wat is de grens tussen luisteren en cliëntelisme?

Een belangrijke vraag waar elk raadslid mee geconfronteerd zal worden en een antwoord op moet kunnen geven.  Telkens opnieuw zal je bij jezelf te rade moeten gaan en een afweging moeten maken: “hoe ga ik hiermee om?” Overigens zal het antwoord niet voor iedereen...