Thuis op de publieke tribune

Thuis op de publieke tribune

 

Fysiek of digitaal vergaderen? Met een wetsvoorstel wil de regering dat gemeenteraden zich uitspreken over deze keuze. Maar daar is De Raad van State tegen, evenals de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Fysiek vergaderen moet de norm blijven vinden zij.
Ik kan me hier wel in vinden. Raadsleden moeten volgens mij fysiek aanwezig zijn bij een raadsvergadering: daar kunnen ze elkaar in de ogen kijken als ze met elkaar in debat gaan en elkaars non-verbale gedrag peilen. In de wandelgangen kunnen ze elkaar aanspreken over samenwerking of om misverstanden recht te zetten.

Online kijken

Maar een fysieke raadsvergadering opnemen en die live uitzenden is echter iets anders. Dat moeten we juist wel behouden. Het geeft burgers de mogelijkheid om die vergadering thuis bij te wonen of later terug te kijken. Hier heeft digitalisering duidelijk meerwaarde.

Publieke Tribune

Ik heb vaak genoeg raadsvergaderingen online bekeken. Het is soms stuitend om te merken hoe raadsleden en voorzitters zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van onlinekijkers. Voorzitters vergeten de naam van de spreker + partij te noemen. Raadsleden hebben niet in de gaten dat ze in beeld zijn, als ze aan het woord zijn, áls ze al in beeld zijn. En al dat jargon, al die afkortingen …
De technische mogelijkheden bieden kansen om het publiek bij de politiek te betrekken. De kwaliteit van deze uitzendingen moet dan wel omhoog.

Aantrekkelijk

De publieke tribune van een gemeente is voor de burger niet bepaald een populaire plek. De achterban van de politieke partijen zitten er, of boze burgers als er een controversieel onderwerp op de agenda staat, soms aangewakkerd door de lokale pers.

Als de gemeente serieus wil dat er thuis naar gekeken wordt, moeten ze in ieder geval zorgen voor  aantrekkelijke digitale uitzendingen. Leuk om naar te kijken. Interessant om te volgen. Aantrekkelijk voor geïnteresseerde burgers. En, wie weet, ook voor de lokale pers.

Wat is daarvoor nodig?

Voorafgaand aan de vergadering

  1. Kondig de uitzendingen op de homepagina van de gemeentelijke website duidelijk aan met een uitnodigende tekst. Bij de meeste gemeenten is dat namelijk een hele zoektocht.
  2. Daarbij een heldere agenda met een korte samenvatting van het agendapunt en een verwijzing naar onderliggende stukken met het tijdstip van behandeling.
  3. Stel vooraf een persbericht op met het belangrijkste agendapunt + toelichting. Wat is het belang van de inwoners?

Tijdens de vergadering

  1. De voorzitter opent de vergadering ook voor de kijkers thuis en benoemt het agendapunt.
  2. De voorzitter kondigt elke spreker aan met voor- en achternaam + partij.
  3. De techniek brengt iedere spreker goed in beeld, inclusief naam en partij.
  4. Overweeg om een chat te openen voor de kijkers, zodat zij vragen kunnen stellen. Mogelijk kan iemand van de griffie die beantwoorden.

Dit alles lijkt me een mooie klus voor de afdeling communicatie in samenwerking met de Griffie.