Vrouwen in de politiek

Vrouwen in de politiek

Waar ligt jouw kracht? Een training van twee dagdelen Hoe kunnen vrouwen hun sterke kanten inzetten bij het raadswerk, zodat zij zich in hun element voelen? Aan de hand van diverse oefenvormen en het uitwisselen van ervaringen gaan we vanuit verschillende invalshoeken...
Het ideale raadslid bestaat niet

Het ideale raadslid bestaat niet

Een inventarisatie onder raads- en statenleden over de gewenste en ongewenste uitstraling leverde een groot aantal kenmerken op voor het ideale raadslid: betrouwbaar en integer, oorspronkelijk en creatief, goed luisterend en vlot sprekend, gevoel voor publiciteit en...