Wat is de grens tussen luisteren en cliëntelisme?

Wat is de grens tussen luisteren en cliëntelisme?

Een belangrijke vraag waar elk raadslid mee geconfronteerd zal worden en een antwoord op moet kunnen geven.  Telkens opnieuw zal je bij jezelf te rade moeten gaan en een afweging moeten maken: “hoe ga ik hiermee om?” Overigens zal het antwoord niet voor iedereen hetzelfde uitpakken.

Er zijn wel een paar criteria waaraan je je afweging kunt toetsen.

Het algemeen belang

Zodra een besluit tegen het algemeen belang in gaat en alleen  het individuele belang van een of enkele burgers dient neemt cliëntelisme  de overhand.
De enkele losse stoeptegel bij iemand voor de deur is heel wat anders dan structureel achterstallig onderhoud van de trottoirs in de wijk. In het eerste geval kan het raadslid de klager verwijzen naar de klachtenprocedure, maar in het tweede geval zal hij wel actie ondernemen en zelf bijvoorbeeld vragen kunnen stellen in de commissie.
Zeker als het individuele belang van een of meerdere inwoner duidelijk indruist tegen  het belang van een meerderheid zal het raadslid een keuze moeten maken.  Hierbij komt het volgende toetsingscriterium in beeld.

De eigen politieke visie

Daar waar belangen kunnen botsen is dit criterium een belangrijk  hulpmiddel om je houding te bepalen t.o.v. een verzoek van een wijkraad, een inspreker, of een inwoner die je in de supermarkt aanspreekt .  Voorwaarde is wel dat, wat je ook besluit, het moet uit te leggen zijn. Een groep bewoners die pleit voor meer parkeerplaatsen zal eerder gehoor krijgen bij de VVD dan bij GroenLinks. Groenlinks heeft hier dus iets uit te leggen: waarom geen parkeerplaatsen. Zo zijn er tal van voorbeelden waar de politieke visie en het politieke standpunt uitkomst biedt om niet te vervallen in cliëntelisme.

Het gezonde verstand

In de Wikipedia staat: “In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt hoeft een cliëntelistische politicus niet corrupt te zijn; ook een te grote betrokkenheid bij de problematiek van kiezers, of activisme, kan iemand tot cliëntelisme verleiden. Doorslaggevend is dat het algemeen belang wordt ingeruild voor een deelbelang. “
Ik ben het hiermee eens. Om toch de valkuil van cliëntelisme te vermijden is het gezonde verstand een prima kompas om op te varen. Biedt een luisterend oor maar ga niet zelf aan de slag. Geef aan welke mogelijkheden er zijn voor de inwoner om de vraag of het probleem zelf op te lossen. Wijs de weg, maar leg hem niet aan.