Het ideale raadslid bestaat niet

Het ideale raadslid bestaat niet

Wat kenmerkt een goed raadslid? Een inventarisatie onder Raads- en Statenleden over de gewenste en ongewenste uitstraling leverde een groot aantal kenmerken op voor het ideale raadslid: betrouwbaar en integer, oorspronkelijk en creatief, goed luisterend en vlot...