Het ideale raadslid bestaat niet

Een inventarisatie onder raads- en statenleden over de gewenste en ongewenste uitstraling leverde een groot aantal kenmerken op voor het ideale raadslid: betrouwbaar en integer, oorspronkelijk en creatief, goed luisterend en vlot sprekend, gevoel voor publiciteit en vernieuwend. Verder nog kennis van de feiten en oplossingsgericht, altijd bereikbaar voor burgers, immer geïnteresseerd in wat hen beweegt. Gelukkig komen ook de oude vertrouwde kenmerken als principieel, fundamenteel, consequent, goed voorbereid en hardwerkend in het rijtje ‘gewenst‘ voor.

Een peiling onder burgemeesters leverde in het verleden ook nog kenmerken als betrokken en deskundig op. Veel? Inderdaad! Het ideale raadslid bestaat niet. We komen er al niet uit of dit wonder van democratie vrouw, man, wit, zwart, homo, hetero, biseksueel, oud, jong, lang of kort moet zijn. Daarnaast zijn er nog de gewenste inhoudelijke kenmerken. Zouden we ooit op een lijn kunnen komen over principieel of iets minder principieel? Is consequent zijn een deugd of een uiting van starheid? Op welk moment wordt vasthouden aan een standpunt rigide? Wanneer wordt flexibel reageren zwalken? Bovendien maakt de waslijst van wat een raadslid allemaal moet kunnen behoorlijk moe.

Om dat allemaal te kunnen en te zijn moet je zeker afscheid nemen van je energievretende baan, je tijdrovende partner en je aandacht trekkende kind. Stop met koken, eten en slapen. Ga naar de Febo en verruil je favoriete boek op je nachtkastje voor de gemeentebegroting. Of … geef dit ideaalbeeld op. Natuurlijk zijn er tips die het leven van een raadslid leefbaar en zelfs aangenaam houden. Tips die tijd en energie besparen en zelfs opleveren. Misschien heb je er enig houvast aan.

Hier komt de eerste: “Kijk naar buiten! De dingen waar het werkelijk om gaat gebeuren zelden in een commissievergadering”. De blik van de ideale politicus is naar buiten gericht. Daar komen de signalen die het politieke werk kunnen voeden en inspireren vandaan: het initiatief van een groep ouders voor een speeltuintje in de volgebouwde wijk, de klacht geuit in de wijkraadvergadering over het ophalen van het huisvuil, de beginnende actie tegen de komst van een daklozenopvang. De klacht van veel mensen is dat de politiek haar agenda eenzijdig vaststelt en zich weinig aantrekt van wat er in de samenleving speelt. Daar zit best wat in: wordt politiek niet pas relevant als het gaat over het leven van alledag van gewone mensen? “De grootste valkuil voor raadsleden is de zuigkracht van de politieke agenda. Trap er niet in”.

0 reacties

Ook interessant?

Vrouwen in de politiek

Vrouwen in de politiek

Waar ligt jouw kracht? Een training van twee dagdelen Hoe kunnen vrouwen hun sterke kanten inzetten bij het raadswerk,...

Lees meer