Thuis op de publieke tribune

Thuis op de publieke tribune

  Fysiek of digitaal vergaderen? Met een wetsvoorstel wil de regering dat gemeenteraden zich uitspreken over deze keuze. Maar daar is De Raad van State tegen, evenals de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Fysiek...

Lees meer
Een beetje ijdelheid kan geen kwaad

Een beetje ijdelheid kan geen kwaad

Wat bezielt je om na je pensioen nog aan je bedrijf te willen sleutelen? Dat vraag ik me ook wel eens af. Waarom ga ik niet genieten van mijn vrije tijd? Samen met mijn partner met de camper eropuit? Voor het geld hoef ik het niet echt te doen. We kunnen het...

Lees meer
Wat kun je als raadslid met cijfers?

Wat kun je als raadslid met cijfers?

Wat kun je als raadslid met cijfers? November, wintertijd, maar ook begrotingstijd! De meeste gemeenten hebben de begroting voor 2023 al in concept klaarliggen voor behandeling in de raad Tijd dus om je eens goed in de cijfers te verdiepen. Wellicht kon je al...

Lees meer
De integriteit van een lantaarnpaal

De integriteit van een lantaarnpaal

Jolande stapt de commissiekamer binnen en ziet acht mannen zitten in een U-vormige opstelling. Veel grijs en veel kostuum. Aan de korte kant zit - kennelijk - de voorzitter. Ze schuifelt zijwaarts achter de mannen langs naar de twee lege stoelen achterin. Kort...

Lees meer
Hoger op de kieslijst………Hoe dan?

Hoger op de kieslijst………Hoe dan?

Ik had hem beloofd nog even naar de tekst van zijn pitch te kijken. Hij stond nu op een onverkiesbare plek op de conceptlijst en wilde toch echt de gemeenteraad in. De ledenvergadering was over een week. Dan zou de definitieve lijst vastgesteld worden. Ik vroeg...

Lees meer
De zuigkracht van de politieke agenda

De zuigkracht van de politieke agenda

Pas op voor de zuigkracht van de politieke agenda! De voorzitter: “Aan de orde is agendapunt 15, definitieve vaststelling diverse speellocaties. Het CDA heeft het woord.” Het CDA: “Mevrouw de voorzitter, wij zijn het eens met de verschillende locaties...

Lees meer
Vijf tips voor mensen met politieke ambitie

Vijf tips voor mensen met politieke ambitie

Wil je raadslid worden? Kom dan in actie Heb jij ambities om raadslid te worden, maar weet je niet zo goed hoe je dat aan moet pakken? Volg in ieder geval deze vijf tips. Je bent nu te laat om nog mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022....

Lees meer
Gemeenteraadsleden”: opgepast

Gemeenteraadsleden”: opgepast

"Je ziet het pas als je het doorhebt.” Nieuwe Democratie   Vorige jaar omstreeks deze tijd stond de zogenoemde maand van de Nieuwe Democratie  op de agenda in mijn stad. Hoe geef je vorm aan de betrokkenheid van de inwoners? Hoe oefen je invloed uit op de...

Lees meer
Vrouwen in de politiek; Waar ligt jouw kracht?

Vrouwen in de politiek; Waar ligt jouw kracht?

Een training van twee dagdelen Hoe kunnen vrouwen hun sterke kanten inzetten bij het raadswerk, zodat zij zich in hun element voelen? Aan de hand van diverse oefenvormen en het uitwisselen van ervaringen gaan we vanuit verschillende invalshoeken op zoek naar...

Lees meer
Tips verkiezingscampagne gemeente

Tips verkiezingscampagne gemeente

Het is allemaal gelukt en je staat op een verkiesbare plaats op de definitieve kandidatenlijst en dan begint nu de voorbereiding op de verkiezingen. Deze is tweeledig. In de eerste plaats zal die gericht zijn op het binnen halen van zo veel mogelijk stemmen en...

Lees meer
Het ideale raadslid bestaat niet

Het ideale raadslid bestaat niet

Wat kenmerkt een goed raadslid? Een inventarisatie onder Raads- en Statenleden over de gewenste en ongewenste uitstraling leverde een groot aantal kenmerken op voor het ideale raadslid: betrouwbaar en integer, oorspronkelijk en creatief, goed luisterend en vlot...

Lees meer
Mijn onderbuikgevoelens zijn in de war

Mijn onderbuikgevoelens zijn in de war

De wekkerradio geeft mij dagelijks een krap uurtje de tijd om te wennen aan de dag. NPO-radio 1 praat me bij over het nieuws en ondertussen doe ik de gebruikelijke ochtendgymnastiekoefeningen. Maar op 9 november 2016 gunde de vroege ochtend me geen tijd...

Lees meer
Wat is de grens tussen luisteren en cliëntelisme?

Wat is de grens tussen luisteren en cliëntelisme?

Een belangrijke vraag waar elk raadslid mee geconfronteerd zal worden en een antwoord op moet kunnen geven.  Telkens opnieuw zal je bij jezelf te rade moeten gaan en een afweging moeten maken: “hoe ga ik hiermee om?” Overigens zal het antwoord niet voor iedereen...

Lees meer